opzet

twee oren

Een amfora is een kruik met twee oren. Het getal twee voor het tweeluik 'woord' en 'beeld' waarmee we aan de slag gaan: (1) het interview, het op verhaal komen, het zoeken en vinden van woorden en (2) de creatieve verwerking tot doos en boekje als tastbare uitnodiging tot blijvende verbinding (beeld). De handvatten voor de steun die Amfora wil aanbieden bij het bespreekbaar maken van lijden en dood.

fora

Amfora wil ruimte scheppen voor dialoog en uitwisseling om zo het stamelen of zwijgen/verzwijgen bij het levenseinde om te buigen tot woorden die troostend en helend kunnen zijn. Een gepersonaliseerde, artistieke uitwerking kan het contact en de verbinding op unieke wijze ondersteunen.

drager

Een amfora is een kruik. Gevuld met water kan ze leven geven. Zo kan de amforadoos, gevuld met de woorden van mensen die niet lang meer te leven hebben, bewaarder en schenker worden van kostbaar leven, op het brandpunt van de tijd.